Free

Miễn phí

  • Validity: 30 Ngày
  • Featured profile: 1 Ngày
  • Tìm hồ sơ ứng viên: 10
  • 1 Nổi bật Jobs
  • 1 Đặc biệt Jobs

50,000 

Gói đăng tuyển dụng

  • Validity: 60 Ngày
  • Featured profile: 30 Ngày
  • Tìm hồ sơ ứng viên: 50
  • 5 Nổi bật Jobs
  • 5 Đặc biệt Jobs
Uploading