TÀI LIỆU BIỂU MẪU

Các mẫu tài liệu giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho CV ứng tuyển của mình

Đăng hồ sơ

Hãy tạo hồ sơ ấn tượng với nhà tuyển dụng để tạo được nhiều cơ hội cho mình.

Thông báo việc làm

Bạn dễ dàng tìm thấy các công việc phù hợp với yêu cầu qua các công cụ tìm kiếm thân thiện.

Nhật ký tìm việc làm

Bạn dễ dàng lưu và ứng tuyển vào công việc phù hợp với yêu cầu của mình

Danh Sách Việc Làm

Bán hàng

Tên việc làm Tình trạng Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc Chọn

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam

2013-05-30 Bà Rịa - Vũng Tàu

Jennica

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Lorena

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Sundance

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Elric

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-07-31 Toàn quốc

Liza

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-07-25 Toàn quốc

Minerva

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Toàn quốc

Adelaide

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Toàn quốc

Foge

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-01-02 Bà Rịa - Vũng Tàu

Darrance

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Bà Rịa - Vũng Tàu

Cactus

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Bà Rịa - Vũng Tàu

Kalie

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Pokey

Unicontrol Commodity Việt Nam

2013-05-15 Bà Rịa - Vũng Tàu
Page: