TÀI LIỆU BIỂU MẪU

Các mẫu tài liệu giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho CV ứng tuyển của mình

Đăng hồ sơ

Hãy tạo hồ sơ ấn tượng với nhà tuyển dụng để tạo được nhiều cơ hội cho mình.

Thông báo việc làm

Bạn dễ dàng tìm thấy các công việc phù hợp với yêu cầu qua các công cụ tìm kiếm thân thiện.

Nhật ký tìm việc làm

Bạn dễ dàng lưu và ứng tuyển vào công việc phù hợp với yêu cầu của mình

Danh Sách Việc Làm

Bán hàng

Tên việc làm Tình trạng Hạn nộp hồ sơ Nơi làm việc Chọn

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Công ty TNHH Một Thành Viên Tài Chính PPF Việt Nam

2013-05-30 Bà Rịa - Vũng Tàu

Mauve

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Kaydence

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Kalin

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-08-31 Toàn quốc

Adelaide

Unicontrol Commodity Việt Nam

2014-07-25 Toàn quốc

Minerva

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Toàn quốc

Summer

Unicontrol Commodity Việt Nam

0000-00-00 Toàn quốc

Jeanne

Unicontrol Commodity Việt Nam

2013-05-15 Bà Rịa - Vũng Tàu
Page: