Mô tả công việc

1. Tổ chức, điều hành hoạt động kế toán, quản lý nhân sự bộ phận Kế toán

– Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;

– Tổ chức ghi chép, tính toán và phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ toàn bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

– Tính toán và trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế nộp ngân sách, các quỹ để lại Công ty và thanh toán đúng hạn các khoản tiền vay, các khoản công nợ phải thu, phải trả. Các trường hợp không thực hiện đúng hạn, Kế toán trưởng có trách nhiệm giải trình cụ thể lý do với Tổng giám đốc Công ty.

– Xác định phản ánh chính xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê tài sản hàng kỳ và đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý khi có các trường hợp thất thoát xảy ra;

– Lập đầy đủ và giữ đúng hạn các báo cáo kế toán và quyết toán của công ty theo chế độ hiện hành;

– Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty;

– Nghiên cứu các chế độ chính sách trong lĩnh vực thuế, tài chính, thống kê, luật doanh nghiệp… của Nhà nước liên quan đến hoạt động của Công ty nhằm đưa ra cách thực hiện phù hợp;

– Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán, thống kê hiện hành cho cấp dưới và các bộ phận liên quan;

– Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ nhân viên kế toán trong công ty.

2. Kiểm tra, kiểm soát:

– Bảo toàn tài sản, tiền vốn của Công ty trong phạm vi công việc kế toán;

– Chấp hành chế độ quản lý và kỷ luật lao động, tiền lương, tiền thưởng, các khoản phụ cấp và các chính sách, chế độ đối với người lao động;

– Thực hiện các kế hoạch kinh doanh – tài chính, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, các dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông;

– Thực hiện chế độ thanh toán tiền mặt, vay tín dụng và các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dịch vụ …;

– Giải quyết và xử lý các khoản thiếu hụt, các khoản nợ không đòi được và các khoản thiệt hại khác.

3. Hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc:

– Tổ chức phân tích các hoạt động kinh tế trong công ty một cách thường xuyên, nhằm đánh giá đúng đắn tình hình, kết quả và hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, phát hiện những lãng phí và thiệt hại của Công ty đã xảy ra, những việc làm không có hiệu quả, những trì trệ trong sản xuất kinh doanh để có biện pháp khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và lợi nhuận ngày càng tăng;

– Thông qua công tác Kế toán, nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh nhằm khai thác tiềm năng, tiết kiệm và nâng cao hiệu quả đồng vốn. Khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Quyền lợi ứng viên 

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH.24h, Thưởng tháng lương 13, thưởng hiệu quả công việc, Du lịch/nghỉ mát hàng năm, tham gia công đoàn, tham gia các buổi team building của Công ty tổ chức.

Yêu cầu ứng viên

Tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán hoặc Kinh tế trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có kinh nghiệm trên 05 năm liên tục trong công tác kế toán viên hoặc trên 03 năm liên tục trong chức vụ Kế toán trưởng các Doanh nghiệp

Thông tin thêm

Ứng viên đăng nhập nộp hồ sơ
Thông báo việc làm phù hợp cho bạn
Kết quả hiển thị

MEMBER OF QUANGCAOSEO.VN

Công ty TNHH Quảng Cáo Trực Tuyến SEO
Đ48 Tỉnh Lộ 52 Hòa Long, TP Bà Rịa, BRVT
MST : 3501846222
Email: vieclamvungtau.vn@gmail.com
Hotline: 0914117879