Gói đăng tin

Miễn phí

 • Không giới hạn tin đăng
 • 1 lần làm mới tin
 • Tin hiển thị : 60 ngày
 • Ngành nghề
 • Hình thức công việc
 • Trình độ chuyên môn
 • Tag công việc
 • Địa điểm làm việc
 • Mức lương đề nghị
 • Yêu cầu kinh nghiệm
 • Cấp bậc
 • Yêu cầu giới tính
 • Hạn nộp hồ sơ
 • Xem CV ứng viên : 10
Thông tin thêm

Tiêu chuẩn

200,000 

 • 90 ngày thành viên
 • 3 tin đăng
 • 3 lần làm mới tin
 • Tin hiển thị : 90 ngày
 • Ngành nghề
 • Hình thức công việc
 • Trình độ chuyên môn
 • Tag công việc
 • Địa điểm làm việc
 • Mức lương đề nghị
 • Yêu cầu kinh nghiệm
 • Cấp bậc
 • Yêu cầu giới tính
 • Hạn nộp hồ sơ
 • Xem CV ứng viên : 10

Phổ biến

500,000 

 • 10 tin đăng
 • 10 lần làm mới tin
 • Tin hiển thị : 90 ngày
 • Nhà tuyển dụng nổi bật
 • Ngành nghề
 • Hình thức công việc
 • Trình độ chuyên môn
 • Tag công việc
 • Địa điểm làm việc
 • Mức lương đề nghị
 • Yêu cầu kinh nghiệm
 • Cấp bậc
 • Yêu cầu giới tính
 • Hạn nộp hồ sơ
 • Xem CV ứng viên : 50

MEMBER OF QUANGCAOSEO.VN

Công ty TNHH Quảng Cáo Trực Tuyến SEO
Đ48 Tỉnh Lộ 52 Hòa Long, TP Bà Rịa, BRVT
MST : 3501846222
Email: vieclamvungtau.vn@gmail.com
Hotline: 0914117879